Projektai

Vykdomi projektai

Projektas: I-ojo Pan-Europinio Transporto Koridoriaus (TINA) Lietuvos Respublikos teritorijoje analizė
Užsakovas: FaberMaunsell Ltd
Paslaugos: Subrangovo paslaugos Europos Komisijos užsakymu vykdomai studijai

Projektas: Vilniaus aerodromo tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS) keitimo galimybių studija
Užsakovas: Valstybės įmonė „Oro navigacija“
Paslaugos: Rengiama galimybių studija

Projektas: Pasvalio rajono Joniškėlio miestelio susisiekimo sistemos rekonstravimo investicijų projektas
Užsakovas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos: Atliekami tyrimai, rengiama galimybių studija

Projektas: Pakruojo rajono savivaldybės svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos galimybių studija
Užsakovas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Paslaugos: Atliekami tyrimai, rengiama galimybių studija

Projektas: Gargždų miesto Klaipėdos gatvės rekonstrukcijos investicinis projektas
Projektas: Gargždų miesto Paupio, Beržų, Jaunimo, Žvejų, Vingio, Kuršlaukio gatvių rekonstrukcijos investicinis projektas
Projektas: Gargždų miesto Treniotos, Gargždės, Vytauto gatvių ir Vytauto skersgatvio rekonstrukcijos investicinis projektas
Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos: Atliekami tyrimai, rengiama galimybių studija

Projektas: Kėdainių miesto Janušavos gatvės ir Janušavos aikštės gatvių rekonstrukcijos investicinis projektas, deklaracijos dėl poveikio aplinkai įvertinimo ir dėl Europos ekologijos tinklo NATURA 2000 teritorijų rengimas
Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos: Atliekami tyrimai, rengiama galimybių studija

Atlikti projektai

2004 | 2003