Paslaugos

  • Teikiame konsultacijas ES finansinės paramos klausimais
  • Rengiame galimybių studijas, investicinius projektus, verslo planus, būtiną dokumentaciją finansavimui iš ES fondų gauti
  • Atliekame kelių tyrimus naudodami ROMDAS sistemą
  • Padedame paramos gavėjams administruoti ir įgyvendinti ES fondų finansuojamus projektus
  • Padedame rengti ataskaitas paramos gavėjams, organizuojame projektų finansinį auditą