Apie mus

UAB "Strateginiai transporto sprendimai" įsteigta siekiant teikti profesionalias konsultacijas ES finansinės paramos klausimais, rengti investicinius projektus, paraiškas finansavimui iš ES fondų gauti ir kitą dokumentaciją, susijusią su regionų transporto infrastruktūros plėtra.

Mūsų patirtis dirbant su savivaldybėmis, asocijuotomis verslo struktūromis ir įmonėmis, siekiančiomis gauti finansavimą projektų įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo, parodė, kad tokios paslaugos yra reikalingos.

Nuo 2003 metų parengėme penkiolika investicinių projektų, kurių biudžetų suma viršija 70 mln. litų. Visos paraiškos šiems projektams finansuoti sėkmingai praėjo administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo procedūras Transporto investicijų direkcijoje. Šiuo metu baigiamas vykdyti projektų techninis, finansinis ir ekonominis vertinimas.

Esame tikri, kad mūsų įgyta patirtis ruošiant investicinius projektus, Jūsų poreikių ir potencialių galimybių žinojimas, o taip pat sugebėjimas Jūsų idėjas pateikti projektus administruojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms suprantama forma bei platūs ryšiai prisidės prie Jūsų projektų tinkamo įvertinimo ir finansinės paramos jų įgyvendinimui gavimo.